Mae ein Hystafell Glwb yn fan hyblyg, ac mae’n ddelfrydol i gynnal cyfarfodydd, cynadleddau, cyflwyniadau, gweithdai, hyfforddiant a llawer mwy. Gyda lleoliad hyfryd ar lân y môr a golygfeydd trawiadol dros Fae Abertawe, mae’r Ystafell Glwb yn gyfleuster unigyw, sy’n siŵr o greu argraff arnoch a’ch ysbrydoli.

Gellir gosod yr Ystafell Glwb yn unol â’ch anghenion chi – mae lle i 24 o bobl eistedd mewn arddull ystafell y bwrdd neu 45 o bobl mewn arddull theatr. Ynddi ceir teledu sgrin wastad 40 modfedd wedi’i osod ar y wal y gellir ei gysylltu i’ch gliniadur ar gyfer dibenion cyflwyno, ac mae siart troi hefyd ar gael. Mae’r toiledau, gan gynnwys rhai hygyrch, cyfleusterau newid babanod a newid dillad wedi’u lleoli’n gyfleus. Mae cyfleusterau newid, cawod a chypyrddau bach hefyd ar gael os bydd eich grŵp yn dymuno rhoi cynnig ar weithgaredd tra maen nhw yn 360.

 

Diodydd:

Dŵr oer â rhew am ddim

Faint fynnoch o de a choffi – £3 y pen

Paced o 2 deisen gri – £1.25 y paced

Sudd oren Innocent 330m -  £2.25 yr un

Can 330ml o ddiod ysgafn – £1.50 yr un

Gwydriad o win coch/gwyn 175ml – £3.50 yr un

Bwyd:

Bwffe bwyd bys a bawd (lleiafswm o 12) – £8.95 yr un

Bwffe Cyllell a Fforc (lleiafswm o 12) – £8.95 yr un

 

Mae’r holl fwffes yn cynnwys opsiynau llysieuol digonol

Chwaraeon:

Ychwanegwch weithgaredd meithrin tîm llawn hwyl at eich archeb am £45 yr awr i hyd at 20 o bobl.

Mae’r Ystafell Glwb ar gael i’w llogi yn ystod oriau gweithredu 360 yn unig. Mae llogi’r ystafell hon yn costio £100 y diwrnod, o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod tymor yr ysgol, a £150 y diwrnod ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol.  Nid oes modd llogi’r ystafell am gyfnodau byrrach. Disgwylir taliad llawn pan fyddwch yn archebu, ac mae pob archeb yn amodol ar TAW ac argaeledd. Os ydych yn canslo fwy nag 28 diwrnod cyn y digwyddiad, cewch ad-daliad o 50%, ar gyfer y cansladau a wnaed o fewn 28 diwrnod ni fydd unrhyw ad-daliad yn cael ei wneud.

This post is also available in: English