Eisiau meithrin gyrfa mewn hamdden â gweithredwr blaenllaw Cymru?

Mae Bay Sports Limited yn gwmni dynamig sy’n tyfu ac rydym yn rhedeg 360 Beach & Watersports. Mae Bay Sports Limited yn ymroddedig i ddarparu ‘Gwasanaeth o Safon Fyd-eang’ i’w holl gwsmeriaid drwy sicrhau fod pob unigolyn sy’n ymwneud â’r busnes yn gymwys gyda’r sgiliau a’r hyfforddiant maen nhw eu hangen ac yn gallu cyfrannu rhywbeth arbennig at dîm Bay Sports.

Os oes gennych yr angerdd a’r ymrwymiad sydd eu hangen i fod yn aelod o dîm Bay Sports, a bod gennych ddiddordeb mewn meithrin gyrfa â gweithredwr hamdden mwyaf blaenllaw Cymru, rydym bob amser yn chwilio am bobl sy’n frwdfrydig ac yn angerddol o bob lefel i weithio mewn swyddi llawn amser neu ran amser yn ein busnes amrywiol a dynamig.

Mae rhinweddau personol a’r awch i lwyddo yn bwysicach o lawer gennym na chymwysterau ffurfiol.

I ymgeisio llenwch Ffurflen Gais BSL drwy e-bost, y gellir ei llwytho i lawr, yn amlinellu eich sgiliau a’ch profiad a pha faes yr hoffech weithio ynddo at jobs@www.360swansea.co.uk neu anfonwch eich cais drwy’r post at 360 Beach &Watersports, Ffordd y Mwmbwls, Abertawe, SA2 0AY.

Mae’r gallu i fod yn hyblyg yn hanfodol gan fod posib i’r oriau gweithio gynnwys boreau cynnar, nosweithiau, penwythnosau a gwyliau banc.

Sylwch: bydd pob gweithiwr yn cael Gwiriad Cofnodion Troseddol. Ni dderbynnir CV yn unig, gan fod yn rhaid i bob cais gynnwys ffurflen gais BSL.

Am ffurflen gais ciliwch yma: Cais

Mae Bay Sports Ltd yn annog pob gweithiwr i ddod yn aelod o Sefydliad Siartredig Rheoli Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol (CIMSPA).

This post is also available in: English