Mae barcudfyrddio yn weithgaredd chwaraeon cyflym a chyffrous ar y dŵr.   Mae barcudfyrddio yn harneisio pŵer y gwynt i wthio’r unigolyn ar draws wyneb y dŵr ar fwrdd barcud. Mae’n gamp bleserus a chymdeithasol sy’n gwella eich ffitrwydd ac yn rhoi gwefr fel dim byd arall.

BRITISH KITE SURFING ASSOCIATION (BKSA)

Mae 360 yn gweithio mewn partneriaeth â Gower Kite Riders, ysgol BKSA sydd wedi bod ar waith ym Mae Abertawe ers sawl blwyddyn er mwyn cyflwyno pob lefel o farcudfyrddio i chi. Mae’r holl hyfforddwyr yn brofiadol a chanddynt gymwysterau BKSA, ac mae eu hoffer, athrawiaeth a safonau iechyd a diogelwch yn bodloni gofynion anodd y BKSA. Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn cael hwyl ac yn aros yn ddiogel ar y dŵr. Os hoffech ragor o wybodaeth am Gower Kite Riders dilynwch y ddolen i’w gwefan ar dudalen ein partner.

CYRSIAU DROS Y GAEAF

Nid oes cyrsiau barcudfyrddio wedi’u trefnu ar hyn o bryd, ond os oes gennych ddiddordeb rhowch ganiad i ni ac mi wnawn ein gorau i drefnu rhywbeth ar eich cyfer!

This post is also available in: English