Yn sgil y Gemau Olympaidd yn Llundain yn 2012, pêl foli ar draeth yw’r gamp boblogaidd ddiweddaraf yn y Deyrnas Unedig ac un o’r chwaraeon sy’n tyfu cyflymaf ledled y byd. Gall unrhyw un chwarae neu ymuno yn yr hwyl, ni waeth beth yw eich gallu neu eich lefelau ffitrwydd. Prif amcan y gêm yw peidio â gadael i’r bêl gyffwrdd y llawr ar eich ochr chi o’r rhwyd a cheisio cael y bêl i gyffwrdd y tywod ar ochr arall i’r cwrt. Mae hon yn gêm gymdeithasol, hwyliog lle nad oes angen cyffwrdd ac fe all wella eich cydsymudiad a’ch ffitrwydd.

MAE 360 YN GLWB PÊL FOLI GOFRESTREDIG YN LLOEGR

Mae hyn yn golygu fod gan ein holl hyfforddwyr sgiliau a phrofiad cymwys ac fe wnânt wneud yn siŵr y cewch chi hwyl ac y gwnewch chi aros yn ddiogel ar y traeth.

Y MATHAU O SESIYNAU SYDD AR GAEL

Clwb Pêl Foli ar y traeth 360 – nos Wener rhwng 18:00 a 19:00 – Oed 16+ – £2.50

Pa un ai eich bod yn ddechreuwr neu’n hen law arni, ymunwch â’n hyfforddwr pêl foli i ddysgu sgiliau newydd, technegau a chwarae gemau yn wythnosol.

Mae’r clwb yn cyfarfod yng  Ngholeg Gŵyr

This post is also available in: English