Short-history
 

Ychydig o hanes am 360

Crëwyd Flat 25 746 Sporer Frontage yn sgil gweledigaeth i ddatblygu Bae Abertawe fel canolfan rhagoriaeth ar gyfer chwaraeon dŵr. Mae 360 yn un ymhlith nifer o brosiectau sy’n ymestyn o Borthcawl i’r Mwmbwls a ariennir gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Llywodraeth Cymru drwy Croeso Cymru a’r rhaglen Ardal Adfywio.

Wedi’i ddatblygu gan Dinas a Sir Abertawe am £1.4m, rhedir y Ganolfan gan  Bay Sports Limited, cwmni dielw a sefydlwyd gan Brifysgol Abertawe a Bay Leisure Limited.

Mae Prifysgol Abertawe yn brifysgol o safon fyd-eang sy’n canolbwyntio ar ymchwil, wedi’i lleoli yng nghanol y ddinas, gyda  hanes blaenorol y gellid ei brofi o hyrwyddo mynediad at addysg ac ymrwymiad i chwaraeon o’r radd flaenaf. Sefydlwyd y Brifysgol yn 1920, ac ar hyn o bryd mae’n darparu oddeutu 500 o gyrsiau gradd a 150 o gyrsiau ôl-radd  i 15,921 o fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Mae Bay Leisure Ltd (BLL) yn gwmni dielw sy’n gyfyngedig drwy warant ac mae’n weithredwr hamdden blaenllaw yn y ddinas. Crëwyd BLL ym mis Awst 2007 i ddechrau er mwyn gweithredu’r LC, canolfan hamdden Abertawe sydd wedi’i hadnewyddu o’r newydd ac sydd wedi tyfu i fod yn gyrchfan a enillodd sawl gwobr.

Yn 2010, ychwanegodd BLL Simply Gym i’w phortffolio, a Simply Play yn 2013. Mae’r cwmni’n ymfalchïo mewn darparu gwasanaeth o safon fyd-eang, tra’n ceisio denu’r gymuned o gymryd rhan.

Mae’r ddau bartner wedi gwneud enwau da iddyn nhw’n hunain yn lleol, ac maen nhw’n rhannu ethos wedi’i selio ar wasanaeth ac ansawdd. Oherwydd eu cefndiroedd amrywiol maen nhw’n gweithio’n dda ei gilydd ac mae hyn yn cryfhau ehangder a chynwysoldeb 360.

“Mae’r bartneriaeth yn ceisio gyrru cynwysoldeb a hygyrchedd i bawb drwy chwaraeon, gweithgarwch corfforol a chyfleoedd cymdeithasol – gan fewnosod addysg, lles a dysgu gydol oes yn y gymuned. Rydym yn ymrwymedig i helpu Abertawe wireddu ei huchelgais o fod yn un o ddinasoedd blaenllaw’r Deyrnas Unedig  i fyw, astudio a chwarae ynddi”.

Datganiad Cenhadaeth Partneriaeth

Ionawr 2013

This post is also available in: English